Nettstaff onderdeel van de Sectordeal Bouw & Techniek / Energietransitie

Gisteren was onze collega Wouter Nijkerk (op de foto rechts naast de wethouder Rachid Guernaoui Den Haag) aanwezig bij de ondertekening van de Sectordeal Bouw & Techniek/ Energietransitie én de ondertekening van maar liefst 52 werkakkoorden. Met de ondertekening van sectordeal en de onderliggende werkakkoorden realiseren het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs uit Den Haag gezamenlijk 388 banen specifiek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Door de realisatie van de Energieacademie – als één van de afspraken uit de sectordeal – leiden we gezamenlijk (onder andere met onze partners BAM, Engie en Croon Wolter Dros) in twee jaar tijd 560 jongeren zonder werk op voor een baan in de bouw-, techniek- of energiesector. Zo pakken we samen de krapte op de arbeidsmarkt aan. Wij als NettStaff zijn trots op dit mooie initiatief!

wouter overeenkomst